Náš tým

Mgr. Jana Macková

 • vedoucí pracoviště
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor sociální pedagogika
 • terapeutický výcvik: Systematický výcvik v poradenství dětem a rodičům a v dětské psychoterapii, INDEPT
 • kurzy: Krizová intervence, Výcvik v motivačních rozhovorech, Storytelling

Mgr. Alena Dostálová

 • konzultant, metodická podpora
 • vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor psychologie
 • terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Práce s terapeutickými kartami, Práce s pískovištěm, pravidelné supervize

Mgr. Vratislav Holeček

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Východočeský psychoterapeutický institut
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Intervenční program pro skupinovoupráci s dětmi a mládeží, Krizová intervence 

Mgr. Iva Pošívalová Říčařová

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Postgraduální výcvik v Gestalt rodinné terapii (frekventant), Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie v systému SUR, Dyadická vývojová terapie
 • kurzy: Sandplaying I,II (Gestalt modalita) ,VTI- SPIN, My Backpack, Práce s třídním kolektivem, Krizová intervence ,DIR -Floortime, Práce s traumatem u dětí metodou Somatic Experiencing, Canisterapeutické zkoušky Aura Canis

Mgr. Jana Vančáková, Ph.D.

 • odborná garantka
 • vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor psychologie a rekreologie; Autonomní Univerzita Barcelona, obor psychologie zdraví a sportu
 • terapeutický výcvik: Výcvik v Gestalt terapii, Institut Integratiu, Barcelona
 • kurzy: Psychologická první pomoc, Kresba stromu, Kresba postavy, Program sociální a osobní zodpovědnosti

Mgr. Jiří Čermák

 • odborný garant
 • vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor religionistika; Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce
 • terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • kurzy: Krizová intervence, Výcvik v motivačních rozhovorech, Terapie hrou, Rodinná Gestalt terapie

Mgr. Martin Kašlík

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova – etopedie / speciální pedagogika.
 • terapeutický výcvik: Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii, Výcvik v systemické práci s párem a rodinou – ISZ Praha
 • kurzy: Narativní terapie, práce s předpoklady