Náš tým

Mgr. Jana Macková

 • vedoucí pracoviště
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor sociální pedagogika
 • terapeutický výcvik: Systematický výcvik v poradenství dětem a rodičům a v dětské psychoterapii,  INDEPT (frekventant)
 • kurzy: Krizová intervence, Výcvik v motivačních rozhovorech, Sandplaying (gestalt modalita)

Mgr. Vratislav Holeček

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Východočeský psychoterapeutický institut
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Intervenční program pro skupinovou práci s dětmi a mládeží, Krizová intervence 

Mgr. Iva Pošívalová Říčařová

 • odborná garantka
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Postgraduální výcvik v Gestalt rodinné terapii, Postgraduální výcvik Gestalt terapie s dětmi a adolescenty(frekventant),  Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie v systému SUR, Dyadická vývojová terapie
 • kurzy: Sandplaying I,II (Gestalt modalita) ,VTI- SPIN, My Backpack, Práce s třídním kolektivem, Krizová intervence ,DIR -Floortime, Práce s traumatem u dětí metodou Somatic Experiencing, Canisterapeutické zkoušky Aura Canis

Mgr. Jana Vančáková, Ph.D.

 • odborná garantka
 • vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor psychologie a rekreologie; Autonomní Univerzita Barcelona, obor psychologie zdraví a sportu
 • terapeutický výcvik: Výcvik v Gestalt terapii, Institut Integratiu, Barcelona
 • kurzy: Psychologická první pomoc, Kresba stromu, Kresba postavy, Program sociální a osobní zodpovědnosti

Mgr. Jitka Kamenická

 • odborná garantka
 • vzdělání: Masarykova Univerzita, FF – psychologie,
 • Pedf – speciální pedagogika / etopedie, SPU
 • terapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii
 • kurz: Systematický kurz v arteterapii a artefiletice, Expresivní terapeutické metody – arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně-pohybová terapie, Sandtray , Canisterapie, Psychologická první pomoc, Motivační rozhovory, Storytelling a další

Mgr. Martin Kašlík

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova – etopedie / speciální pedagogika.
 • terapeutický výcvik: Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii, Výcvik v systemické práci s párem a rodinou – ISZ Praha
 • kurzy: Narativní terapie, práce s předpoklady, Sandtray, Na řešení orientovaná práce se třídou, roční kurz práce s terapeutickým pískovištěm (frekventant)

Mgr. Radka Hurníková

 • Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, obor psychologie
 • Terapeutický výcvik: Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce – psychoterapeutické vzdělávání Institutu SUR
 • Kurzy: Výcvik v motivačních rozhovorech, Sandtray, Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním, Dynamika problémového chování, Spolu a jinak ve školním poradenství.