Náš tým

Mgr. Alena Dostálová

 • vedoucí pracoviště, psycholožka, psychoterapeutka
 • vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor psychologie
 • terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Práce s terapeutickými kartami, Práce s pískovištěm, pravidelné supervize

Mgr. Vratislav Holeček

 • speciální pedagog, psychoterapeut 
 • vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Východočeský psychoterapeutický institut
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Intervenční program pro skupinovoupráci s dětmi a mládeží, Krizová intervence 

Mgr. Iva Pošívalová Říčařová

 • speciální pedagožka, psychoterapeutka
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie v systému SUR, Dyadická vývojová terapie
 • kurzy: Práce s pískovištěm, My Backpack metoda pro práci s dětmi a rodinami, Práce s třídním kolektivem, Krizová intervence 

Mgr. Dana Svídová

 • speciální pedagožka, psychoterapeutka
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • terapeutický výcvik: Pražská psychoterapeutická fakulta – výcvik SUR
 • kurzy: bálintovské semináře, Dramaterapie, Narativní terapie, Rodina v procesu změny

Mgr. Jiří Čermák

 • sociální pracovník, psychoterapeut
 • vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor religionistika; Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce
 • terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • kurzy: Krizová intervence, Výcvik v motivačních rozhovorech, Terapie hrou, Rodinná Gestaltterapie

Hajný

 • canisterapeut
 • výcvik: Canisterapeutický výcvik a canisterapeutická zkouška u Aura Canis, z. s.