Náš tým

Mgr. Alena Dostálová

 • vedoucí pracoviště
 • vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor psychologie
 • terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Práce s terapeutickými kartami, Práce s pískovištěm, pravidelné supervize

Mgr. Vratislav Holeček

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Východočeský psychoterapeutický institut
 • kurzy: Práce s třídním kolektivem, Intervenční program pro skupinovoupráci s dětmi a mládeží, Krizová intervence 

Mgr. Iva Pošívalová Říčařová

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor speciální pedagogika – etopedie
 • terapeutický výcvik: Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie v systému SUR, Dyadická vývojová terapie
 • kurzy: Práce s pískovištěm, My Backpack metoda pro práci s dětmi a rodinami, Práce s třídním kolektivem, Krizová intervence 

Mgr. Dana Svídová

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • terapeutický výcvik: Pražská psychoterapeutická fakulta – výcvik SUR
 • kurzy: bálintovské semináře, Dramaterapie, Narativní terapie, Rodina v procesu změny

Mgr. Jiří Čermák

 • odborný garant
 • vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor religionistika; Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce
 • terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • kurzy: Krizová intervence, Výcvik v motivačních rozhovorech, Terapie hrou, Rodinná Gestalt terapie

Mgr. Martin Kašlík

 • odborný garant
 • vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova – etopedie / speciální pedagogika.
 • terapeutický výcvik: Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii, Výcvik v systemické práci s párem a rodinou – ISZ Praha
 • kurzy: Narativní terapie, práce s předpoklady