O Mozaice

KDO JSME

Školské poradenské pracoviště Mozaika bylo zřízeno statutárním městem Hradec Králové pro potřeby řešení VZTAHOVÝCH POTÍŽÍ DĚTÍ ve věku 3-15 let, a to především ve školním prostředí. Máme mnoholetou odbornou zkušenost s intervenčním působením přímo ve třídních kolektivech, kde je naším cílem uzdravovat narušené vztahy mezi dětmi a zlepšovat třídní klima. Při podpoře dětí spolupracujeme intenzivně nejen s lidmi ze školního prostředí (spolužáci, učitelé, metodici prevence, vedení školy), ale také rodinami těchto dětí. Triáda rodič – ZŠ/MŠ– Mozaika je ve spolupráci klíčová pro efektivní řešení potíží klienta, dítěte. Samotným dětem nabízíme dlouhodobou individuální či skupinovou terapeutickou podporu a rodičům poradenství především ve vztahové a výchovné oblasti. Všichni naši pracovníci absolvovali či absolvují psychoterapeutický výcvik, specializované vzdělání v práci s třídním kolektivem a stále rozšiřují své vzdělání. Odborný tým ŠPP Mozaika je pod pravidelnou supervizí. 

CO NABÍZÍME

Služby základním a mateřským školám zřízeným statutárním městem Hradec Králové, žákům a jejich rodinám.

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT

S žádostí o spolupráci se na nás může bezplatně obrátit každý, kdo řeší vztahové otázky dětí ve věku od 3 do 15 let, a to především ve třídním kolektivu.