Naše služby

Mozaika nabízí mateřským a základním školám zřízených statutárním městem Hradec Králové podporu formou odborné sekundární prevence, kdy je naším společným cílem uzdravovat vztahy v třídních kolektivech. Mozaika nabízí důkladné mapování situace, využití sociometrických metod, intervenční práci ve třídách, metodickou pomoc pedagogům a další služby. Žákům těchto škol a jejich rodinám nabízíme jedinečnou komplexní odbornou podporu ve školním i rodinném prostředí.

Pro základní školy

ŠPP Mozaika nabízí ve školním prostředí realizaci sekundární prevence a to na míru potřebám školy a v plné komplexnosti.

Pro mateřské školy

Systematická spolupráce s MŠ umožňuje posouvat hranici preventivně-výchovné práce do věkové kategorie 3 – 6 let.

Pro žáky a jejich rodiny

Klientům ZŠ a MŠ zřízeným statutárním městem Hradec Králové nabízí ŠPP Mozaika bezplatně služby na míru, dle potřeb klienta a situace, ve které se nachází.

Náš příběh

Náš příběh

Školské poradenské pracoviště Mozaika bylo zřízeno statutárním městem Hradec Králové pro potřeby řešení vztahových potíží dětí ve věku 3-15 let, a to především ve školním prostředí. Máme mnoholetou odbornou zkušenost s intervenčním působením přímo ve třídních kolektivech, kde je naším cílem uzdravovat narušené vztahy mezi dětmi a zlepšovat třídní klima.

Náš tým

Mgr. Alena Dostálová
Mgr. Alena Dostálová
vedoucí pracoviště, psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Vratislav Holeček
Mgr. Vratislav Holeček
speciální pedagog, psychoterapeut
Mgr. Dana Svídová
Mgr. Dana Svídová
speciální pedagožka, psychoterapeutka
Mgr. Iva Pošívalová Říčařová
Mgr. Iva Pošívalová Říčařová
speciální pedagožka, psychoterapeutka
Mgr. Soňa Procházková
Mgr. Soňa Procházková
speciální pedagožka, psychoterapeutka
Hajný
Hajný
Canisterapeut
Mgr. Jiří Čermák
Mgr. Jiří Čermák
sociální pracovník, psychoterapeut

Více o naší práci

Chybí vám na těchto stránkách nějaká informace. Můžete se zeptat...