Mateřské školy

Služby pro MŠ

Základním krokem k úspěšné spolupráci je propojení odborné pomoci v triádě: rodina – mateřská škola – ŠPP Mozaika

Spolupráce s rodinou klienta:

V rámci spolupráce s dítětem předškolního věku se pracuje především na výchovném poradenství rodičů s ohledem na potřeby dítěte.

Konzultace v prostředí ŠPP Mozaika probíhá dle potřeb konkrétní situace:

 • s dítětem (s cílem zmapovat vztahové a komunikační vzorce dítěte)
 • s rodiči (cílem je posílení jejich rodičovské role a výchovných kompetencí)
 • v kombinaci rodič-dítě (dyadická interakce dítěte a rodiče je klíčová pro práci na změně a řešení situace)
 • s celou rodinou

Spolupráce v prostředí MŠ (s učitelem):

ŠPP Mozaika spolupracuje s učitelem formou metodické podpory při řešení složitých situací a zvyšování jeho pedagogických kompetencí ve vztahu ke konkrétnímu dítěti.

Spolupráce s  učitelem:

 • prvním krokem je zmapování, jak učitel interpretuje situaci, jak na ni pohlíží a jak ji vyhodnocuje
 • v další fázi probíhá pozorování dítěte v rámci kolektivu (řízená a neřízená činnost)
 • garant spolupráce průběžně doplňuje informace od zákonných zástupců dítěte/dětína základě spolupráce s rodinou
 • v další fázi probíhá odborná metodická podpora směrem k naplnění potřeb dítěte a třídního kolektivu

Činnosti ve spolupráci s MŠ

 • Pozorování dítěte/ třídy a ve spolupráci s učiteli vyhodnocení potřeb dítěte/kolektivu a návrh výchovným postupů
 • Individuální podpora dítěte v rámci kolektivu ve formě hledání konkrétních a efektivních výchovných stylů na míru potřebám konkrétního klienta, to vždy se souhlasem a ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte
 • Individuální podpora dítěti formou individuálních odborných konzultací s rodinou dítěte v rámci ŠPP Mozaika
 • Metodická podpora pedagogům MŠ k tématům a situacím, kterým potřebují porozumět a osvojit si dovednosti k řešení a vždy se týkají konkrétního dítěte či situace
 • Přítomnost u jednání MŠ a rodičů dítěte/dětí při vzájemném vylaďování spolupráce a hledání podpory, přítomnost u jednání s třetí stranou/institucí při řešení stiuce – OSPOD, PČR, PPP apod.